Pogány Közösségi Nyilatkozat a Környezetvédelemről

(fordította Cintia Detre)

Kik vagyunk

A Pogányság a világ ősi vallásaiban gyökerező, a történelem előtti időkből való spirituális utak egy családja. A Pogány Szövetség magyarázata szerint a Poganyság körébe többistenhitű és panteista természetimádó vallások tartoznak, s gyakori jellemzői az istenek sokféle jellege, az ősök tisztelete és a Földünkkel összhangban zajló ünnepségek. Ennek a nyilatkozatnak azonban nem a Pogányság sok fajtájának teljeskörű elemzése a célja, hanem annak kinyilvánítása, hogy mi, az aláírók, az életet és a természetes világot szentnek tekintjük. A Pogány gondolkodás által harmóniában élünk nagyszerű Földünk ritmusával.

A Természet szent

A természet szentségét nagy becsben tarjuk, nagyra értékeljük és magunkba fogadjuk, noha egyéni kapcsolatunk a természet világával sokrétű. Felismerjuk, hogy a természet magába foglalja az emberiséget és a bolygót egyaránt, és hogy se nem állunk a természet többi része fölött, se nem vagyunk különállóak tőle. Felismerjuk az ősi bölcsességet, miszerint a természethez való közelség a többi emberhez és minden előlényhez való közelséget szül, ha viszont úgy élünk, hogy a természettől különállónak tartjuk magunkat, lecsökkentjük a saját magunk és mások iránti együttérzésünket. A természet egy darabja lévén valljuk a fenntartható életmód szükségességét.

Az élet hálójának részei vagyunk 

Az elmúlt évtizedekben sok kortárs Pogány vallásos hagyomány kihangsúlyozta az emberiség összefonódását a természet világának többi részével. Az őseink közül sokan észrevették – amit mára tudományos módszerek és a Világegyetemről való táguló tudásunk is alátámasztanak – hogy a Föld bioszférája egyetlen ökoszisztémának értelmezhető és hogy a Földön minden élet összefügg a másikkal.

Maguk az atomok, amelyek felépítenek bennünket, összekapcsolnak minket az egész Világegyetemmel. Hidrogénunk az osrobbanás során keletkezett, és az élethez nékülözhetetlen többi atom ősi csillagok perzselő kemencéiben kovácsolódott. Az atomokon túl, az élet molekulái is összekötnek minket a Földdel, rámutatva, hogy nemcsak  élünk a “Földön” mint valami idegen látogató, hanem a Föld részei vagyunk, akárcsak egy vulkan vagy egy folyó is része a Földnek és annak körforgásainak.

Föld vagyunk, ahogy szén, nitrogén és foszfor építi fel testünket az egyik nap, majd hegyekbe épül be a következőn. Levegő vagyunk, minden egyes lélegzetünk során élelmet adva fának és fűnek kilélegzésünkkor, illetve belélegezve az ő ajándékukként szolgáló oxigént. Tűz vagyunk, égetve a Nap energiáját, amelyet növények fognak fel és biztosítanak számunkra. Víz vagyunk, az óceánok folyva ereinkben, ugyanaz a víz alkotva sejtjeinket amely egykor dinoszauruszokat táplált.

A szeretet összekötő kapocsán át kötődünk családtagjainkhoz, az ő rokonaikhoz és így az egész emberi fajhoz. Családfánk az ember megjelenésénél régebbre nyúlik vissza, aminek minden emlős, minden állat és minden Földi élet része. Az egész Föld egy hatalmas és örömteli családi összejövetel.

A lelkünkkel érezzük ezeket a kapcsolatokat. Az élet halóját olyan szálak alkotják, amellyek magukkal húzzák szivünket, átfűzik lényegi természetünket és lelki egységgé szőnek minket. Az földi élet megtestesülésénék részekent törődünk a test minden egyes részének egészségével.  Számos emberi tevékenység pusztítólag hat a test különböző részeire, amitől visszahőkölünk. Egy esőerdő kivágása nem különbözik egy egészséges láb vagy kar levágásától. Valójában ezek meginkabb létfontosságúak, mint karjaink vagy lábaink, ugyanis ezek az erdők képezik bolygónk tüdejét. Hasonló módon törődünk vizeinkkel, szárazföldjeinkkel, levegőnkkel és változatos bioszféránkkal. Tesszük ezt az őseink iránti tiszteletből, a jelen élet minden formája iránti gondoskodásból és a jövő generációk iránti szeretetből. Minden ami káros a földi életre – beleértve a globális felmelegedést, környezetszennyezést és fajok kihalását – így lelki és morális kérdés is egyeben.

A Föld részei vagyunk és a Föld a mi részünk.

Hogyan károsítjuk az ökológiai rendszert

Az emberiség tevékenysége gyökeresen megváltoztatja az élet hálóját, aminek mi is alkotórészei vagyunk, veszélyeztetve sok faj életet, beleértve a Homo sapiens-t is. Ez az ártalom sokféle formában jelentkezik. Az élőhelyek eltűnése egyre nagyobb méreteket ölt, ahogy a fogyasztás növekszik. Csak az erdőirtás maga elpusztít közel 150 ezer négyzetkilométernyi területet évente, ez annyi, mint Japán teljes területe, és annyit tesz, mint egy 24 futballpályányi terület eltűnése percenkent.

Az üvegház hatást befolyásoló gázok kibocsátása okozta globális felmelegedés máris megmutatkozik a tengerek szintjének emelkedésében, óceánok savasodásában és a fokozódó áradásokban és szárazságokban, és még ennél is súlyosabb hatások várhatóak még ebben a században. Az ózonréteg csökkenése további károsodásokat okoz. Miközben egyre nő a szennyezés mértéke, tevékenységeink forrásaink folyamatos és fenntarthatatlan kimerítéséhez vezetnek, beleértve az ásvanyokat, táplálékforrásokat és ivóvizeket. Ahogyan egyre többet és többet tudunk meg arról, hogy az emberi tevékenység milyen hatással van világunkra, nagy valószínűség szerint további károkozásokat fogunk majd megfigyelni a jövőben.

Mit tudunk tenni? 

Mivel a Föld képes önmaga gyógyítására, abba kell hagyjuk károsítását, és hagynunk kell, hogy a gyógyulás megkezdődjön. Azonban ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik. Globális kizsákmányoló rendszereink nem építhetőek le egykönnyen.

Vannak bizonyos dolgok azonban, amiket most is meg tudunk tenni. Fontos hogy minden egyes személy, közösség és nemzet felmérje, hogy mi az, amiben a teljes egész javulása rejlik. A technikai megoldások nem jelentenek előre mozdulást politikai rendelkezések nélkül, a szükséges politikai rendelkezések pedig az abban való változást kívánják meg, hogy mit tartunk legbensőbb értékeinknek, hogy mi az alapvető jelentése annak, hogy embernek lenni, és hogy az emberiség hogyan viszonyul a világhoz. Ezt a változást vallási szükségszerűségnek tartjuk.

Egy olyan kihívással állunk szemben, amit közösségi szinten kell kezelnünk, így az egyéni intézkedések szükségesek, de nem elégségesek. Egy megbízható fenntarthatósági kulturát kell létrehozzunk. Ez nem azt jelenti, hogy találjunk módot “fenntartani” a jelenlegi fogyasztási szintünket vagy “fenntartani” a sikertelennek bizonyuló gazdasági és politikai rendszereket. Egy jól működő fenntarthatósági kultúra ehelyett annyit jelent, hogy a jövőnket fenyegető uralkodó és kizsákmányoló rendszereket olyan szimbiotikus társulási rendszerekké alakítjuk át, amelyek támogatják ökoszisztémánkat. Tisztán kell lássuk, hogy ennek eléréséhez milyen tennivalókra van szükség, beleértve a fenntartható helyi gazdaságok támogatását, az élelmiszer ellátási rendszerek megreformálását, a források ésszerűbb és humánusabb felosztását. Fontos arról is gondoskodnunk, hogy az emberi populációk mérete ne haladja meg bolygónk teherbírását, amit azzal tudunk elérni, hogy az önkéntes születés szabályozást elérhetővé tesszük mindenki számára, illetve azzal, hogy a nőknek egyenlő hozzáférést biztosítunk az oktatáshoz és a munkahelyekhez.

Minden gazdasági vagy politikai rendszer, ami a Föld és az emberek kizsákmányolására ösztönöz, leépítésre kell kerüljön vagy gyökeresen meg kell reformálódjon. Ez minden más olyan rendszerre is vonatkozik, amely végtelen növekedésen alapul. Egy zárt visszacsatolási rendszerben kellene működnünk, nem pedig egy lineárisban. Ez annyit jelent, mint hátrahagyni az egyszer használatos, eldobható termékek irányába történő fejlődést és kultúrát, és ehelyett a megújuló fejlődés és kultúra felé kell közelíteni, ahol minden termék hosszú élettartamúra van tervezve, javítható, és miutan kiszolgált, könnyen újrahasznosítható vagy komposztálható. Annak a fenntartható gazdaságnak van jövője, amelyben a legrövidebb az út a gyártás, a fogyasztás és a melléktermékek újrahasznosítása között.

Mindezen felül egy még mélyebb és behatóbb változás az, amire szükség van. A legalapvetőbbnek egy olyan lelki szinten történő változást gondolunk, amitől egy újfajta, egységet teremtő kapcsolat serken az emberiség és az egyéb fajok, illetve a Föld között. Mi Pogányok hiszünk abban, hogy jó pozícióban vagyunk ahhoz, hogy segítsünk elképzelni és megvalósítani egy jövőt, amelyben az emberiség teljes harmóniában él bolygónk többi részével. Ehhez a nagyszerű harmóniához törekszünk csatlakozni vállasgyakorlásunkkal, munkánkkal, szabadidőnkkel, mindennapi életünkkel egyaránt. Úgy véljük, hogy az a sajátos nézőpontunk meghatároz bennünket, miszerint kapcsolatunk egymással abban áll, hogy a Föld alkotóelemei vagyunk. A Pogányok képesek segítséget nyújtani környezetünk helyreállításában annak tanításával, hogy mi módon vagyunk a földi élet része, olyan rituálék és ceremóniák megismertetésével, melyek táplálják a köteléket köztünk és az élet hálójának többi tagja között, valamint az ökoszisztémával való együttműködés iránti felelősségérzet felkeltésével. Mindez olyan kultúrát teremt, amely fenn tudja tartani a mai emberi társadalmat és a jövő generaciókét.

Aláíróként arra kötelezzuk magunkat, hogy képességeinket és forrásainkat arra használjuk, hogy elősegítsük azokat az előírásokat és gyakorlati alkalmazásokat, melyek támogatják a világunk számára oly sürgősen szükséges változásokat. Tovább folytatjuk közösségünk tagjainak arra irányuló oktatását, hogy támogassák az intelligens és összpontosítottan fenntartható életmódot, és hogy segítsenek a világnak felismerni, hogy mindenki, – tekintet nélkül arra, hogy Pogány vagy sem – csodálatos Földünknek egy része. Úgy tartjuk, hogy egy teljes és tudatos életet élni, és lehetové tenni ugyanezt a jövő generációinak, csak akkor lehetséges ha a teljes Föld egészséges. Ezért arra fogunk törekedni magánszemelyként, illetve különböző csoportok és a globális társadalom tagjaként, hogy elősegítsük az egész Föld jelenlegi és jövőbeli egészségét, beleértve a vizeket, a levegőt, a szárazföldeket és az élet hálóját.

A Föld Napja 2015

A nyilatkozat aláírása

Csatlakozz a minden életet védő felhívásunkhoz ebben a történelmi pillanatban az alábbi nyilatkozat aláírásával.

Ha egy csoport vagy szervezet nevében szeretnéd aláírni:

  1. Írdd a csoport teljes nevét a “First Name/Keresztnév” ablakba.
  2. Írdd Group/Csoport, Organization/Szervezet, stb. a “Last Name/Vezetéknév” ablakba.
  3. Ügyelj arra, hogy a csoport hivatalos email címét használd.

Pogány Közösségi Nyilatkozat a Környezetvédelemről –  aláírása

First Name / Keresztnév

Last Name / Vezetéknév

Email / Email

Country / Ország

Path or Tradition (Optional) / Út vagy Tradíció (tetszőleges)