En Paganistisk Fellesskapserklæring om Miljøet

(oversatt av Lene Janzon-Eikrem)

Legg din stemme til vår for å beskytte alt liv i dette historiske øyeblikk ved å signere nederst på siden av denne erklæringen eller klikk her for å logge deg på nå .

Hvem vi er

Paganisme er en familie av åndelige veier forankret i våre forfedres religioner over hele verden og fra før nedtegnet historie. Paganisme inkluderer polyteistiske og panteistiske naturtilbedende religioner, som ofte inneholder guddommer av alle kjønn, ærbødighet til forfedre, og feiringer i harmoni med jorden, forklarer Pagan Federation. En full gjennomgang av de mange varianter av paganisme er utenfor rammen av denne uttalelsen, men vi, underskriverne, verdsetter liv og ser på den naturlige verden som hellig. Dermed fører de paganistiske verdier oss til å leve i harmoni med vår store jords rytmer.

Naturen er hellig

Vi erkjenner og omfavner det hellige i og rundt naturen selv om våre individuelle relasjoner med den naturlige verden er mangfoldig. Vi erkjenner at naturen omfatter både menneskeheten og planeten, og at vi er verken er over eller atskilt fra resten av naturen. Vi erkjenner den gamle visdom som forteller at nærhet til naturen bringer nærhet mellom menneskeheten og nærhet mellom alle levende vesener; og når vi lever atskilt fra naturen reduserer vi vår medfølelse for oss selv og for andre. Derfor bekrefter vi nødvendigheten av å leve bærekraftig som en del av naturen.

Vi er en del av livsveven

I de siste tiårene har mange moderne paganistiske religiøse tradisjoner understreket menneskehetens tilknytning til resten av den naturlige verden. Mange av våre forfedre visste det som nå støttes av vitenskapen og vår voksende kunnskap om universet; at jordens biosfære kan forstås som en enkelt økosystem og at alt liv på jorden er knyttet sammen.

Selve atomene vi er sammensatt av knytter oss til hele universet. Vår hydrogen ble skapt i the Big Bang, og de ​​andre atomene som er essensielle for livet ble smidd i de brennende ovner hos gamle stjerner. I tillegg til atomer forbinder livets molekyler oss til Jorden, noe som viser oss at vi ikke lever “på jorden” som utenomjordiske besøkende, men at vi er en like stor og naturlig del av jorden så som en vulkan eller elv er en del av jorden og dens sykluser .

Vi er jorden, med karbon, nitrogen og fosfor som utgjør kroppen våre den ene dagen for så å være innlemmet i fjellene i den neste. Vi er luft, noe som gir næring til trær og gress når vi puster ut, og vi puster inn deres gave av gratis oksygen med hvert åndedrag vi tar. Vi er ild, når vi brenner den livgivende energi solen gir oss så som det vi mottar fra plantene. Vi er vann, verdenshavene flyter i våre årer og det samme vannet som næret dinosaurene lever i våre celler.

Vi er knyttet til våre familier, gjennom kjærlighet, så til våre slektninger, og så videre til hele menneskearten. Vårt slektstre går lenger tilbake enn når mennesket ble skapt, inkludert alle pattedyr, alle dyr, og alt liv på jorden. Hele Jorden er vår enorme og gledelige familiegjenforening.

Vi føler disse forbindelser på et åndelig vis. Livsveven inneholder tråder som rykker i våre hjerter, tråden som går gjennom vår essensielle natur, og vever oss sammen i en åndelig helhet. Slik som vi er en del av jordens kropp bryr vi oss om helsen til alle deler av denne skapningen. Mange menneskelige aktiviteter ødelegger deler av denne kroppen, og vi får lide konsekvensene av dem. Å kutte ned en regnskog er ikke anderledes enn å kutte av et sunt bein eller arm. Faktisk er disse er enda mer avgjørende enn våre egne armer og ben, fordi disse skogene er en del av vår planets lunger. Likeledes bryr vi oss om våre hav, vårt landskap, vår luft, og vår mangfoldige biosfære. Vi bryr oss av respekt for våre forfedre, av omsorg for alt liv, og ut av kjærlighet for fremtidige generasjoner. Alt som skader jordens kropp, inkludert global oppvarming, forurensning og utryddelse, er dermed et åndelig og moralsk spørsmål.

Vi er en del av jorden, og jorden er en del av oss.

Hvordan vi skader økosystemet

Menneskehetens handlinger har radikalt forandret livsveven som vi er en komponent av og truer livet til mange arter, Homo sapiens inkludert. Denne skaden tar mange former. Habitat-tap fortsetter ettersom forbruket øker. Avskoging alene ødelegger rundt 150 000 kvadratkilometer hvert år – på størrelse med Japan, tilsvarende 24 fotballbaner – hvert minutt.

Global oppvarming forårsaket av våre utslipp av klimagasser har allerede bidratt til havnivåstigning, havforsuring og økt flom og tørke, og mer alvorlige effekter forventes innen dette århundret. Ytterligere ødeleggelse kan sees på skadene ozonlaget har tatt. Våre handlinger har også resultert i en pågående og uholdbar uttømming av ressurser, herunder mineraler, matkilder og brukbart vann, genererer økende mengder av forurensning. Andre tilleggskader til disse er sannsynlig å bli funnet i fremtiden etterhvert som vi fortsetter å lære om virkningen menneskelig aktivitet har for vår verden.

Hva vi kan gjøre

Siden Jorden er i stand til å helbrede seg selv må vi slutte å gjøre skade og la den begynne å helbredes. Dette er imidlertid ikke så enkelt som det høres. Våre globale systemer for jevnlig utnytting av jordens ressurser kan ikke avskaffes over natten.

Det er imidlertid visse grep vi kan ta nå.  Det er viktig for den enkelte, for samfunnet og for nasjonen å bli bevisst på hvilke bedringer dette vil føre til for jorden som en helhet. Tekniske løsninger kan aldri gå lengre enn den politiske vilje bak, og den nødvendige politiske viljen krever en endring av våre dypeste verdier, i våre dypeste definisjoner av hva det vil si å være menneske, og i hvordan menneskeheten forholder seg til verden. Vi erkjenner denne endring som en åndelig imperativ.

Det er en kollektiv utfordring og enkelthandlinger er nødvendig men ikke tilstrekkelig. Derfor må vi bygge en kultur av ekte bærekraft. Dette betyr ikke at du prøver å finne måter å “opprettholde” våre nåværende nivåer av forbruk eller prøver å “opprettholde” økonomiske og politiske systemer som har sviktet oss. Det er fornuftig sett bedre å bygge en sannferdig bærekraftig kultur som innebærer å konfigurere systemene som både dominerer og utnytter det som truer vår fremtid, til en symbiotisk samkjørt modell som støtter økosystemet.  Vi må være tydelige i vår agenda, en agenda som inkluderer å fremme bærekraftige, lokale økonomier, reformere våre matvaresystemer, distribuere ressurser på en mer rettferdig og human måte, og sikre at vår befolkningsvekst er under bæreevnen til planeten vår gjennom tilgang til frivillig fødselskontroll, og lik tilgang til utdanning og arbeid for kvinner.

Etthvert økonomisk eller politisk system som oppmuntrer til utnyttelse av jorden og av menneskeheten må brytes ned eller vesentlig reformeres. Dette omfatter alle systemer basert på ubegrenset vekst. Vi burde operere i et lukket kretsløp, ikke i et lineært et. Dette betyr å bevege seg bort fra forbrukersamfunnet, og bevege seg mot det fornybare samfunn, karakterisert ved at alle produkter er beregnet på lang levetid, på reparasjonsmuligheter og enkel resirkulering eller kompostering ved slutten av deres levetid. Fremtidens bærekraftig økonomi vil være ett med den korteste avstanden mellom produksjon, forbruk og gjenvinning av biprodukter.

I tillegg er det en dypere og mer dyptgripende endring som er nødvendig. Fundamentalt mener vi at en endring i ånd er nødvendig, en som fremmer et nytt forhold mellom menneskeheten og andre arter, og jorda som helhet. Som paganister mener vi at vi har alle muligheter for å forestille oss og skape en fremtid der menneskeheten lever i større harmoni med resten av planeten vår. Vi bestreber oss i vår tilbedelse, arbeid, lek og daglige liv for å nærme oss denne større harmoni. Vi tror at å anerkjenne vår forbindelse som en del av jorden er en unik fasett av hva som definerer oss. Paganister kan hjelpe å helbrede miljøet ved å lære oss hvordan vi er en del av livet på jorda, dele ritualer og seremonier som knytter våre forfedre og –mødre og oss til resten av livsveven, og innstille en følelse av ansvar for hvordan vi samhandler med økosystem – alt dette skaper kulturer som kan opprettholde vårt menneskelige samfunn i dag og for kommende generasjoner.

Ved å signere forplikter vi å bruke våre evner og ressurser til å støtte politikk og praksis som fremmer de endringer som vår verden så sårt trenger. Vi vil fortsette å utdanne medlemmer av vårt samfunn for å utvilke intelligent og fokusert bærekraftig liv, og hjelpe verden og anerkjenne at alle, paganist eller ei, er en del av vår dyrebare jord. Vi mener at å leve et lykkelig og meningsfylt liv, og la fremtidige generasjoner få det samme bare er mulig hvis hele jorden er sunn.Vi vil derfor bestrebe oss som individer, som grupper, og som medlemmer av et globalt samfunn for å fremme den nåværende og fremtidige helsen til hele jorden, inkludert vann, luft, jord og livets vev.

Jordens Dag 2015

Registrèr En paganistisk fellesskapserklæring om miljøet

Hvis du ønsker å signere på vegne av en gruppe eller organisasjon:

  1. Skriv inn gruppensfulle navn i “fornavn” boksen.
  2. Skriv inn”(Gruppe)”, “(organisasjon)”, etc. i parentes på “Etternavn” -boksen.
  3. Pass på å bruke den offisielle e-post for gruppen.

FORNAVN *

ETTERNAVN *

EMAIL *

LAND

DIN PAGANISTISKE STI ELLER TRADISJON (valgfritt)