O Declarație a Comunității Păgâne despre Mediu

(Traducerea: Erika Pollak)

Cine Suntem Noi

Păgânismul e o familie de căi spirituale bazate pe religii ancestrale, răspândite în întreaga lume și care preced istoria scrisă. Precum e explicat de Federația Păgâna, Păgânismul include religii naturale politeistice și panteistice, și deseori include zei de orice sex, venerația strămoșilor și sărbătoriri în acord cu Pământul nostru. O amplă discuție a diferitelor forme ale Păgânismului e imposibilă in limita acestei declarații, dar noi, subsemnații, valorăm viața și considerăm natura sacră. În acest sens, filosofia Păgână ne conduce spre o viața in plină armonie cu ritmurile mărețului nostru Pământ.

Natura e sacră

Noi acceptăm, recunoaștem si adoptăm sanctitatea interna la fel ca și a naturii, deși relațiile noastre individuale cu lumea naturală sunt diverse. Noi recunoaștem că natura cuprinde umanitatea si planeta, și că noi înșine nu suntem nici pe deasupra, dar nici separați de restul naturii. Noi recunoaștem antica înțelepciune conform căreia apropiere de natură duce la apropiere intre oameni și de toate ființele vii; cănd noi trăim de parcă am fi separați de natură, ne reducem propria compasiune față de noi înșine și fața de alții. De aceea, noi afirmăm că necesitatea de a trăi intr-un mod e o parte a naturii.

Noi facem parte din textura vieții

In recentele decenii, multe tradiții Păgîne contemporane au accentuat noțiunea de interconectivitate a umanității cu lumea naturala. Multi dintre strămoșii noștri au înteles ceea ce acum e susținut atât de către lumea științifică, cât și prin expansiunea cunostințelor noastre despre Univers – mai precis ca biosfera Terrei poate fi ințeleasă ca o singura ecosistemă în care toată viața de pe Pămînt e interconectată.

Aceeași atomi din care noi suntem compuși ne conecteaza de îintregul Univers. Hidrogenul nostru a fost creat in Big Bang, iar ceilalți atomi esențiali vieții s-au produs in furnalele arzătoare ale stelelor antice. În afară de atomi, suntem conectați de Pământ prin moleculele vieții, dovedindu-ne că noi nu trăim pe Pământ ca niște vizitatori din spațiu, ci mai cu seamă, suntem o parte a Terrei, la fel ca un vulcan sau un râu face parte integrală din Terra și ciclicitatea ei.

Noi suntem sol, cu elemente de Carbon, Nitrogen si Phosphor care într-o zi ne compun corpurile, iar intr-o altă zi vor forma munții. Noi suntem aer, hrănim copacii și ierburile când exhalăm, și noi inhalăm in fiecare respirație darul lor de Oxigen gratis. Noi Suntem foc, arzând enegria Soarelui capturat și dăruit de către plante. Noi suntem apa cu oceane care ne curg prin vene și celulele noastre sunt pline cu aceeași apă care cândva a hrănit dinozaurii.

Noi suntem conectați de familiile noastre, prin legături de dragoste, și prin acestea suntem conectați de familiile altora, și așa mai departe cu toata specia umană. Arborele nostru de familie se întinde cu mult mai departe decât apariția omului, inclusiv la toate mamiferele, toate animalele și la toată viața de pe Pământ. Întegul nostru Pământ e o imensă și fericită reuniune familială.

Noi simțim aceste legături intr-un mod spiritual. Fabrica vieții include fire care ne ating inimile, se strecoara prin esența naturii noastre și ne împletește intr-un întreg spiritual. Ca parte a vieții pe Pământ noi ne preocupăm de sănătatea fiecarei părți a acestui corp. Multe activități umane distrug părți ale acestui corp și noi avem oroare de ele. Tăierea pădurilor tropicale seamănă cu tăierea unei mâini sau al unui picior sănătos. De fapt, aceste păduri sunt cu mult mai importante decăt brațele sau picioarele noastre, pentru că ele fac parte din plamânii planetei. La fel suntem preocupați de apele noastre, de solul nostru, de aerul nostru și de biosfera noastra diversificată. Noi suntem procupați de toate acestea din respect pentru strămoșii noștri, din grija noastră pentru toate formele de viața actuale și din dragostea noastră pentru generațiile viitoare. În concluzie, ceva ce dăunează viații pe Pământ, inclusiv incălzirea globală, poluare și extincție, e o problema spirituală și morală.

Suntem parte din Terra și Terra e parte din noi.

Cum dăunăm sistemului ecologic

Activitatea umană schimbă radical fabrica vieții, din care și noi facem parte integrală, amenintând viața a multor specii, inclusiv specia Homo Sapiens. Dauna îmbracă forme diverse. Cu creșterea consumului continuă pierderea habitatelor. Numai deforestierea distruge aprox. 150 km2 de habitat pe an, teritoriu egal teritoriului Japoniei, cu alte cuvinte 24 terenuri de fotbal în fiecare minut.

Încălzirea globală cauzată de emisia de gaze cu efect de seră a contribuit deja la creșterea nivelului mării, la acidifierea oceanelor, la răspândirea de inundații și secete, în secolul nostru așteptându-ne la înrăutațirea acestor simptome. O altă daună e epuizarea ozonului din atmosferă. Activitățile noastre au avut ca rezultat epuizarea continuă și nesustenabilă a resurselor noastre, inclusiv resurse minerale, surse de hrană și apă potabilă odată cu creșterea poluării. Alte forme de daune vor fi cu siguranță adăugate in viitor, din moment ce noi continuăm să studiem impactul activităților umane asupra planetei noastre.

Ce putem face

Deoarece Terra e capabilă să se vindece singură, noi trebuie să incetăm damagiul și să o lăsăm să inceapă propria ei tămăduire. Dar, e mai simplu de spus decât de realizat. Sistemele noastre globale de exploatare nu sunt atât de ușor de demontat.

Există anumite acțiuni pe care le putem lua acum. E important ca fiecare individual, fiecare comunitate și națiune să cugeteze asupra ce ar însemna asta pentru binele tuturor.Soluții tehnologice nu pot fi implementate fără voința politică, iar voința politică necesară are nevoie de o schimbare a valorilor noaste cele mai prețuite, a definițiilor noastre a ce înseamnă a fi uman, și a relației umanității cu restul lumii. Noi recunoaștem că această schimbare e un imperativ spiritual.

E vorba de o provocare colectivă, iar acțiuni individuale sunt necesare, dar insuficiente. De aceea noi trebuie să construim o cultură de sustenabilitate adevărată. Aceasta nu înseamnă a găsi modalități de a „susține” nivelul actual de consum sau a incerca în a „susține” sisteme politice sau economice care ne-au dezamăgit. Mai curând, a construi o cultură cu adevărat sustenabilă înseamnă a transforma sisteme de dominare si exploatare care ne amenință viitorul în sisteme de parteneriat simbiotic  care susțin sistemele noastre ecologice.  Trebuie să fim foarte clari în legătură cu agenda noastră, care conține promovarea economiilor locale sustenabile, reformarea rețelelor noastre  de hrană, distribuirea resurselor intr-un mod mai just și uman și asigurarea unui număr de populație umană sub nivelul capacității de hrănire a planetei, prin metode de contracepție voluntară și acces in mod egal al femeilor la educație și locuri de muncă.

Orice sistem economic sau politic care încurajează expoatarea Terrei si a populației trebuie desființat și reformat in mod substanțial, inclusiv orice sistem bazat pe idea creșterii fără sfârșit. Noi ar trebui să funcționăm in limitele unui sistem cu circuit închis, și nu al unuia linear. Asta înseamnă a ne îndepărta de tehnologia și cultura dispozabile, și a ne îndrepta spre tehnologia și cultura  regenerabile în care toate produsele sunt create pentru lungă utilizare, reparabilitate și reciclare ușoară la sfârșitul utilizării. Economia sustenabilă a viitorului va fi una cu cele mai scurte distanțe dintre producție, consum și reciclare a produselor secundare.

În plus, e nevoie de o schimbare și mai adăncă și profundă. In mod fundamental, noi credem că e nevoie de o schimbare spirituală, una care va sprijini o nouă relație între umanitate, celelalte specii și Terra ca o întregime. Ca Păgâni, noi credem că suntem intr-o poziție foarte bună pentru a ajuta în imaginarea și crearea unui viitor in care umanitatea va trăi intr-o armonie mai profundă cu restul planetei noastre. Noi ne străduim să ne conectăm cu această armonie profundă prin venerația noastră, prin muncă, prin joacă și prin viața noastră de zi cu zi.  Noi credem că prin recunoașterea conecțiunii noastre ca parte a Terrei însăși e un aspect unic care ne definește. Păgânii pot ajuta in vindecarea mediului nostru prin a învăța felul în care noi suntem o parte a Terrei, prin partajarea ritualurilor și a ceremoniilor care adâncesc legătura dintre noi înșine și restul texturii vieții, și prin insuflarea unui sentiment de responsabilitate pentru felul în care noi interacționăm cu sistemul ecologic din jurul nostru – toate acestea creând culturi care pot susține societatea umana astăzi și in generațiile viitoare.

Ca semnatari noi ne angajăm să ne folosim abilitățile și resursele pentru a promova politici și practici care vor încuraja schimbările necesare în mod urgent in lumea noastră. Noi vom continua să educăm membrii comunităților noastre în a adopta un mod de trăi sustenabil și noi vom ajuta lumea în a recunoaște că fiecare, Păgân sau nu, face parte din prețioasa noastră Terra. Noi susținem că a trăi o viața plină și semnificativă, și permitând o astfel de viață viitoarelor generații, e posibil numai dacă întregul Pământ e sănătos. De aceea noi ne vom strădui ca și individuali, ca și colectiv, și ca membrii ai societății globale să promovăm cauza sănătății actuale și viitoare ale întregii noastre Terra, inclusiv apa, aerul, solul și fabrica vieții.

Ziua Terrei 2015

Click aici pentru a semna Declarația în numele propriu sau în numele unei grupe sau organizații.