Pakanayhteisön julkilausuma ympäristöstä

(kääntänyt Marko Niemi)

Keitä olemme

Pakanismi on hengellisten polkujen perhe, joiden juuret johtavat esivanhemmilta perittyihin uskontoihin kautta maailman, edeltäen aikaa ennen kirjattua historiaa. Kuten Pakanaliitto selittää, Pakanismi sisältää polyteistisiä ja panteistisia luontoa palvovia uskontoja, jotka usein sisältävät jumaluuksia kaikista sukupuolista, esivanhempien kunnioitusta, rituaaleja päästäkseen sopusointuun Maan kanssa. Pakanismin kaikkien variaatioiden määrittely ei kuulu tämän julkilausuman piiriin, mutta me allekirjoittajat pidämme elämää ja maailman luontoa pyhänä. Täten Pakanallinen ajatusmaailmamme ohjaa meidät elämään harmoniassa Maamme sykkeen kanssa.\

Luonto on pyhää

Me vastaanotamme, tunnustamme ja syleilemme luontoa pyhänä, mutta meidän yksilölliset suhteemme maailman luontoon ovat moninaiset. Myönnämme, että luonto käsittää ihmiskunnan ja planeetan, ja että emme ole yläpuolella emmekä erillään muusta luonnosta. Tunnustamme muinaisen viisauden, että läheisyys luontoon tuo läheisyyttä ihmiskuntaan ja kaikkiin eläviin olentoihin. Ja jos elämme erillään luonnosta, se vähentää meidän myötätuntoamme itseemme ja muihin. Siksi me vahvistamme kestävän elämän välttämättömyyttä osana luontoa.

Me olemme osa elämän verkkoa

Viime vuosikymmeninä monet nykyajan Pakana-uskonnolliset perinteet ovat korostaneet ihmiskunnan yhteen liitettävyyttä muun luonnon kanssa. Jo monet esivanhempamme tajusivat sen mikä on nyt tuettu myös tieteellisin menetelmin ja meidän laajentuva tietoutemme universumista ansiosta – maapallon biosfääri voidaan ymmärtää yhtenä ekosysteeminä ja että kaikki elämä maapallolla on yhdistetty toisiinsa.

Atomit, joista koostumme, yhdistävät meidät koko universumiin. Vetymme on saanut alkunsa alkuräjähdyksessä, ja muut elämälle välttämättömät atomit taottiin muinaisten tähtien paahtavissa ahjoissa. Atomien lisäksi, elämän molekyylit yhdistävät meidät Maahan osoittaen, että me emme elä “maapallolla” kuten ulkoiset vierailijat, vaan että me olemme osa maapalloa kuten tulivuori tai joki on osa maapalloa ja sen kiertokulkua.

Me olemme maata; muodostaen hiilen, typen ja fosforin kanssa kehomme yhtenä päivänä, mutta joka liittyy vuoriin seuraavana. Me olemme ilmaa; antaen ruokaa puille ja ruoholle kun hengitämme ulos ja vastalahjaksi saamme niiden vapauttaman hapen jokaiselle hengenvedollemme. Me olemme tuli; polttaen Auringon energiaa, kasvien vangitsemana ja meille lahjoittamana. Me olemme vesi; valtameret virraten suonissamme – sama vesi, joka ravitsi dinosaurukset, soluissamme.

Olemme yhteydessä meidän perheisiimme, rakkauden siteiden kautta, ja heidän omaisiinsa, ja sitä kautta edelleen koko ihmislajiin. Meidän sukupuumme ulottuu pidemmälle kuin ihmisten nousu, mukaan lukien kaikki nisäkkäät, kaikki eläimet, ja kaikki elämä maapallolla. Koko maapallo on meidän valtava ja iloinen perheenyhdistämisemme.

Me tunnemme nämä yhteydet henkisellä tavalla. Elämän verkko sisältää säikeet, jotka vetävät meidän sydämiämme, punovat meidän olemuksemme, ja kutovat hengelliseksi kokonaisuudeksi. Osana elämän kehoa maapallolla, me välitämme kaikkien ruumiinosien terveydestä. Monet ihmisen toimet tuhoavat tuon ruumiin osia, ja me hätkähdämme niitä. Sademetsän kaataminen ei poikkea terveen käden tai jalan katkaisemisesta. Itse asiassa nämä ovat vieläkin tärkeämpiä kuin meidän kätemme ja jalkamme, koska nämä metsät ovat osa planeettamme keuhkoja. Samoin välitämme vesistämme, maastamme, ilmastamme, ja meidän monipuolisesta biosfääristämme. Teemme niin kunnioituksesta esivanhempiamme kohtaan, hoitaaksemme kaikkea elävää tänä päivänä, ja rakkaudestamme tuleville sukupolville. Kaikki, joka vahingoittaa elämän kehoa maapallolla, kuten ilmaston lämpeneminen, saastuminen ja sukupuutto, on siis hengellinen ja moraalinen kysymys.

Me olemme osa Maata, ja Maa on osa meitä.

Kuinka me vahingoitamme ekosysteemiä

Ihmiskunnan toimet muuttavat radikaalisti elämän verkkoa, jonka ainesosa olemme. Se uhkaa monien lajien elämää, Homo sapiens mukaan lukien. Nämä haitat saavat monia muotoja. Elinympäristöjen tuhoutuminen jatkuu kulutuksen kasvaessa. Metsäkadossa yksin tuhoutuu noin 150000 neliökilometriä vuosittain, Japanin kokoinen alue – joka vastaa 24n jalkapallokentän kentän kokoa minuutin välein.

Meidän kasvihuonekaasupäästöjemme aiheuttama ilmaston lämpeneminen on jo osaltaan edistänyt merenpinnan nousua, merten happamoitumista, ja lisännyt tulvia sekä kuivuutta, vakavampia seurauksia tälle vuosisadalle ennustaen. Lisävahingot voidaan nähdä otsonikadossa. Toimemme ovat myös aiheuttaneet jatkuvan ja kestämättömän luonnonvarojen köyhtymisen, sisältäen mineraalien, elintarvikkeiden ja vesivarantojen ehtymisen, ja tuottaen yhä suurempia määriä saasteita. Näiden lisäksi on odotettavissa että lisää aiheutuneita vahinkoja löydetään tulevaisuudessa kun opimme lisää ihmisen toimien vaikutuksista maailmaamme.

Mitä me voimme tehdä

Koska Maa osaa parantaa itsensä, meidän pitää lopettaa vahingon aiheuttaminen ja antaa parantumisen alkaa. Tämä ei kuitenkaan ole niin helppoa kuin miltä se kuulostaa. Globaalia hyväksikäytön järjestelmää ei ole helppoa purkaa.

On kuitenkin tiettyjä toimia, joita voimme tehdä. On tärkeää, että jokainen yksilö, yhteisö, ja kansakunta miettii mitä tämä merkitsee kokonaisuuden parantamiseksi. Tekniset ratkaisut eivät voi koskaan edetä ilman poliittista tahtoa, ja tarvittava poliittinen tahto vaatii meidän kaikkien syvään juurtuneiden arvojemme muutosta; meidän määritelmämme siitä, mitä tarkoittaa olla ihminen, ja miten ihmiskunta liittyy maailmaan. Tunnistamme tämän muutoksen henkisesti välttämättömänä.

Se on yhteinen haasteemme, ja yksittäisetkin toimet ovat välttämättömiä, mutta eivät riittäviä. Siksi meidän täytyy rakentaa todellinen kestävyyden kulttuuri. Tämä ei tarkoita sitä, että pitää yrittää löytää keinoja nykyinen kulutustasomme ylläpitämiseen tai yrittää ylläpitää taloudelliset ja poliittiset järjestelmät, jotka ovat meidät aiemmin pettäneet. Pikemminkin, todella kestävän kulttuurin rakentaminen tarkoittaa ylivallan ja hyväksikäytön järjestelmien, jotka uhkaavat tulevaisuuttamme, muuttamista symbioottisen kumppanuuden järjestelmiin, jotka tukevat ekosysteemiamme. Meidän tulee olla hyvin perillä asialistastamme, johon sisältyy kestävien paikallisten talouksien tukeminen uudistamalla ruokajärjestelmiämme, jakaen varantoja oikeudenmukaisemmin ja inhimillisemmin, ja varmistaen että ihmispopulaatiot ovat planeettamme kantokyvyn rajoissa vapaaehtoisen syntyvyyden säännöstelyn kautta ja mahdollistaen pääsyn tasapuoliseen koulutukseen ja työhön naisille.

Mikä tahansa taloudellinen tai poliittinen järjestelmä, joka rohkaisee maapallon ja ihmisten hyväksikäyttöön on purettava tai merkittävästi uudistettava. Tämä sisältää kaikki järjestelmät, jotka perustuvat loputtomaan kasvuun. Ihmiskunnan pitäisi toimia suljetussa ympyrässä, ei lineaarisessa. Tämä merkitsee siirtymistä pois kertakäyttöisestä kehityksestä ja kulttuurista kohti kulttuuria, jossa kaikki tuotteet olisivat pitkäikäisiä, korjattavissa, helposti kierrätettävissä tai kompostoitavissa niiden käytön loppuun asti. Tulevaisuuden kestävässä taloudessa tuotteiden etäisyydet tuotannon, kulutuksen ja kierrätyksen välillä ovat mahdollisimman pieniä.

Lisäksi on syvempi ja perusteellisempi muutos, jota tarvitaan. Pohjimmiltaan uskomme, että muutos hengessä tarvitaan edistämään uutta suhdetta ihmiskunnan, muiden lajien ja Maa kokonaisuudessaan kanssa. Pakanoina, me uskomme olevamme hyvässä asemassa auttamaan kuvitella ja luoda tulevaisuus, jossa ihmiskunta elää paremmin sopusoinnussa muun planeettamme kanssa. Pyrimme palvonnassamme, työssämme, leikeissämme, ja jokapäiväisessä elämässämme liittymään tähän suurempaan harmoniaan. Me uskomme, että maapalloon yhteytemme tunnustaminen on ainutlaatuinen lähtökohta, ja joka määrittelee meidät. Pakanat voivat tukea ympäristömme korjausta opettamalla miten me olemme osa elämää maapallolla, jakamalla rituaaleja ja seremonioita, jotka edistävät siteitämme meidän ja elämän verkon välillä, ja kehittämään vastuun tunnetta, miten olemme vuorovaikutuksessa ekosysteemin kanssa – kaikki tämä luoden kulttuureja, jotka voivat ylläpitää inhimillisiä yhteiskuntia tänään ja tulevaisuuden sukupolville.

Allekirjoittajina, me sitoudumme käyttämään kykyjämme ja resurssejamme edistämään sellaista politiikkaa ja käytäntöjä, jotka edistävät maailmamme kipeästi tarvitsemia muutoksia. Me tulemme jatkamaan yhteisömme jäsenten kouluttamista edistääksemme älykästä ja keskittynyttä kestävää elämäntapaa, ja auttaaksemme maailmaa tunnustamaan että kaikki, Pakana tai ei, on osa kallisarvoista Maatamme.

Pidämme kiinni siitä, että täysi ja merkityksellinen elämä, ja mahdollistaen sama tuleville sukupolville, on mahdollista vain jos koko Maa on terve. Me tulemme siis pyrkimään yksilöinä, ryhminä ja globaalin yhteisön jäseninä edistämään maapallon, sisältäen veden, ilman, maan ja elämän verkon, nykyistä ja tulevaa hyvinvointia.

Earth Day 2015

Allekirjoita Julkilausuma