Oświadczenie społeczności pogańskiej na temat środowiska

(przetłumaczone przez Enenna)

Dołącz swój głos do wezwania do ochrony wszelkiego życia w tym historycznym momencie i podpisz poniższe oświadczenie lub kliknij by złożyć podpis.

Kim jesteśmy

Pogaństwo to rodzina ścieżek duchowych zakorzenionych w religiach przodków z całego świata , poprzedzających historię pisaną. Jak wyjaśnia Federacja Pogańska, do pogaństwa należą politeistyczne i panteistyczne religie czczące naturę, i często obejmuje ono bóstwa wszystkich płci, kult przodków i świętowanie w rytmie naszej Ziemi. Pełne omówienie wielu odmian pogaństwa leży poza zasięgiem tego oświadczenia, ale my, sygnatariusze, cenimy życie i świat przyrody i uważamy je za święte. Tak oto pogańskie myślenie prowadzi nas do życia w harmonii z rytmami naszej wielkiej Ziemi.

Przyroda jest święta

Odbieramy, rozpoznajemy i przyjmujemy świętość w przyrodzie oraz przyrodę jako świętość, chociaż nasze indywidualne związki ze światem natury są różnorodne. Uznajemy, że przyroda zawiera w sobie ludzkość i planetę, i że nie jesteśmy ponad resztę przyrody ani od niej oddzieleni. Uznajemy starożytną mądrość, że bliskość z naturą przynosi bliskość pomiędzy ludzkością i wszystkimi żywymi istotami, i że kiedy żyjemy jakbyśmy byli oddzieleni od natury, pomniejszamy nasze współczucie dla siebie i innych. Zatem podkreślamy konieczność zrównoważonego sposobu życia jako części natury.

Jesteśmy częścią sieci życia

W ostatnich dziesięcioleciach wiele współczesnych tradycji pogańskich podkreślało powiązania ludzkości z resztą świata przyrody. Wielu spośród naszych przodków zdawało sobie sprawę z tego, co potwierdza teraz metoda naukowa i nasza poszerzająca się wiedza na temat wszechświata – że biosferę Ziemi można rozumieć jako pojedynczy ekosystem i że wszelkie życie na Ziemi jest wzajemnie powiązane.

Same atomy z których się składamy łączą nas z całym wszechświatem. Nasz wodór powstał w Wielkim Wybuchu, a inne atomy niezbędne do życia zostały wykute w rozpalonych piecach dawnych gwiazd. Dalej niż atomy, molekuły życia wiążą nas z Ziemi, pokazując, że nie mieszkamy na Ziemi jak jacyś kosmiczni goście, ale że jesteśmy częścią Ziemi, tak jak wulkan czy rzeka jest częścią Ziemi i jej cykli.

Jesteśmy ziemią, z węglem, azotem i fosforem, które jednego dnia tworzą nasze ciała, a następnego staną się częścią góry. Jesteśmy powietrzem, karmiąc drzewa i trawy kiedy wydychamy, i wdychając ich dar tlenu z każdym wdechem. Jesteśmy ogniem, spalając energię Słońca, schwytaną i daną nam przez rośliny. Jesteśmy wodą, z oceanami płynącymi w naszych żyłach i tą samą wodą która karmiła dinozaury w naszych komórkach.

Jesteśmy związani ze swoimi rodzinami więzami miłości, z krewnymi naszych krewnych, i tak dalej, z całą ludzkością. Nasze drzewo genealogiczne sięga poza początki ludzkości i zawiera wszystkie ssaki, wszystkie zwierzęta i całe życie na Ziemi. Cała Ziemia to ogromne i radosne spotkanie rodzinne.

Czujemy te powiązania w sposób duchowy. Sieć życia zawiera nici które ciągną nas za serca, przewijają się przez naszą istotę i splatają nas w duchową całość. Jako część żywego ciała Ziemi, dbamy o zdrowie wszystkich części ciała. Wiele ludzkich działań niszczy części ciała, i odrzucamy je. Ścinanie lasu deszczowego nie różni się od odcinania zdrowej nogi czy ręki. Tak naprawdę jest jeszcze ważniejszy niż ręce i nogi, ponieważ te lasy są częścią płuc naszej planety. Podobnie dbamy i nasze wody, naszą ziemię, nasze powietrze i naszą różnorodną biosferę. Czynimy to z szacunku dla naszych przodków, z troski o wszelkie dzisiejsze życie i z miłości do przyszłych pokoleń. Wszystko co szkodzi całemu życiu na Ziemi, łącznie z globalnym ociepleniem, zanieczyszczeniem i wymieraniem jest zatem problemem duchowym i moralnym.

Jesteśmy częścią Ziemi, a Ziemia jest częścią nas.

Jak niszczymy ekosystem

Działania ludzkości radykalnie zmieniają sieć życia, której jesteśmy częścią, zagrażając życiu wielu gatunków, w tym Homo sapiens. Te szkody przybierają wiele postaci. Habitat ponosi straty, gdy zwiększa się konsumpcja. Samo wylesienie niszczy około 150 tysięcy kilometrów kwadratowych rocznie, obszar równy Japonii – odpowiednik 24 boisk piłki nożnej co minutę.

Globalne ocieplenie spowodowane przez naszą emisję gazów cieplarnianych przyczyniło się już do podniesienia poziomu mórz, zakwaszenia oceanów, większych powodzi i susz, a w tym stuleciu należy oczekiwać gorszych skutków. Można zaobserwować dodatkowe szkody z powodu wyczerpywania zasobów oceanów. Skutkiem naszych działań jest ciągłe i niezrównoważone wyczerpywanie zasobów, łącznie z minerałami, źródłami pożywienia i wodą zdatną do użytku, co powoduje wzrost zanieczyszczenia. Inne szkody poza wymienionymi prawdopodobnie odkryjemy przyszłości, dowiadując się coraz więcej o wpływie na świat ludzkiej działalności.

Co możemy zrobić

Skoro Ziemia jest zdolna do uleczenia samej siebie, musimy przestać jej szkodzić i pozwolić, by rozpoczęło się leczenie. Jednakże nie jest to tak proste, jak się wydaje. Nie jest łatwo rozmontować nasz globalny system wyzysku.

Są pewne działania, które możemy podjąć od razu. Ważne, by każda jednostka, społeczność i naród zrobiły bilans tego, co przyniesie zmianę na lepsze całości. Rozwiązania techniczne nigdy nie pójdą naprzód bez woli politycznej, a konieczna wola polityczna wymaga przemiany najgłębiej wyznawanych wartości, samej definicji tego, co znaczy być człowiekiem, i jak ludzkość odnosi się do świata. Uznajemy tę przemianę za duchowy imperatyw.

To zbiorowa przemiana, a jednostkowe działania są konieczne, ale niewystarczające. Zatem musimy zbudować kulturę prawdziwie zrównoważoną. Nie oznacza to prób utrzymania aktualnego poziomu konsumpcji ani prób utrzymania systemów ekonomicznych i politycznych, które nas zawiodły. Budowanie prawdziwie zrównoważonej kultury oznacza raczej przemianę systemów dominacji i wyzysku, które zagrażają naszej przyszłości, w systemy symbiotycznego partnerstwa, które wspiera nasz ekosystem. Musimy mieć jasny plan działania, który zawiera w sobie promocję zrównoważonych lokalnych gospodarek, reformę naszych systemów żywienia, dystrybucję zasobów w bardziej sprawiedliwy i humanitarny sposób i sprawienie, że nasze ludzkie populacje nie przekroczą wydolności planety przez dostęp do dobrowolnej antykoncepcji i równemu dostępowi do wykształcenia i pracy dla kobiet.

Każdy system ekonomiczny lub polityczny, który zachęca do eksploatacji Ziemi i ludzi należy rozmontować lub gruntownie zreformować. Dotyczy to każdego systemu opartego na niekończącym się wzroście. Powinniśmy działać w systemie obiegu zamkniętego, a nie linearnym. Oznacza to odejście od jednorazowego rozwoju i kultury w stronę odnawialnego rozwoju i kultury, w której wszystkie produkty mają być trwałe, naprawialne i łatwo recyklingowane lub kompostowane, kiedy skończy się z nich korzystać. W zrównoważonej gospodarce przyszłości będą krótsze odległości pomiędzy produkcją, konsumpcją i recyklingiem odpadków.

Dodatkowo potrzebna jest głębsza i bardziej doniosła zmiana. Głęboko wierzymy, że konieczne jest przemiana ducha, taka, która sprzyja nowej relacji między ludzkością a innymi gatunkami i Ziemią jako całością. Jako poganie sądzimy, że jesteśmy na dobrej pozycji, by pomóc wyobrazić sobie i stworzyć przyszłość, w której ludzkość żyje w większej harmonii z resztą naszej planety. Dążymy w naszej praktyce religijnej, pracy, zabawie i życiu codziennym do połączenia z większą harmonią. Wierzymy, że uznanie naszego związku jako części samej Ziemi jest wyjątkową płaszczyzną, która nas określa. Poganie mogą pomóc w naprawie naszego środowiska, ucząc, w jaki sposób jesteśmy częścią życia na Ziemi, dzieląc się rytuałami i ceremoniami, które sprzyjają poczuciu odpowiedzialności za to, jak oddziałujemy na ekosystem i jak on oddziałuje na nas – przez to wszystko tworząc kultury, które utrzymają nasze dzisiejsze ludzkie społeczeństwo i pokolenia, które przyjdą po nas.

Jako sygnatariusze zobowiązujemy się poświęcić nasze zdolności i zasoby do promowania strategii i praktyk, które sprzyjają zmianom, których nasz świat tak pilnie potrzebuje. Będziemy nadal edukować członków naszej społeczności na rzecz inteligentnego i ukierunkowanego zrównoważonego sposobu życia i pomagać światu poznać, że każdy, poganin czy nie, jest częścią naszej cennej Ziemi. Utrzymujemy, że prowadzenie spełnionego i mającego sens życia oraz pozwolenie przyszłym pokoleniom na to samo jest możliwe tylko wtedy, kiedy Ziemia jest zdrowa. Będziemy zatem dążyć jako jednostki, jako grupy, jako członkowie globalnej społeczności do promowania zdrowia całej Ziemi dziś i w przyszłości, łącznie z wodą, powietrzem, ziemią i siecią życia.

Dzień Ziemi 2015

Podpisz oświadczenie

Dołącz swój głos do wezwania do ochrony wszelkiego życia w tym historycznym momencie podpisując poniższe oświadczenie.

Jeśli chcesz podpisać się w imieniu grupy lub organizacji:

  1. Wpisz pełną nazwę grupy w rubryce “Imię”,
  2. Wpisz “(Grupa)”, “(Organizacja)”, itp.w nawiasie w rubryce „Nazwisko”,
  3. Upewnij się, że używasz oficjalnego adresu mailowego grupy.

Podpisz oświadczenie społeczności pogańskiej na temat środowiska

“First Name” / Imię
“Last Name” / Nazwisko
“Email” / Email
“Country” / Kraj
“Path or Tradition (Optional)” / ścieżka lub tradycja (opcjonalnie)