Een Pagan Gemeenschap Verklaring over het milieu

(vertaald door Marco Poelstra)

Voeg je stem toe aan oproep om al het leven in dit historische moment te beschermen door het ondertekenen van de verklaring onderaan deze pagina of klik hier om nu aanmelden.

Wie we zijn

Paganisme is een familie van spirituele paden, geworteld in voorouderlijke religies over de hele wereld en van vóór de geschreven geschiedenis. Zoals uitgelegd door de Pagan Federation, paganisme omvat polytheïstische en pantheïstische natuur aanbiddende religies, en omvat vaak goden van alle geslachten, voorouderverering, en feesten in harmonie met onze aarde. Een volledige bespreking van de vele varianten van het paganisme is buiten de reikwijdte van deze verklaring, maar voor ons, de ondertekenaars, is de waarde van het leven en de natuurlijke wereld heilig. Dus de Paganistische gedachte leidt naar een leven in harmonie met het ritme van onze grote Aarde.

De natuur is heilig

Wij ontvangen, erkennen en omarmen het heilige in en als de natuur, hoewel onze individuele relatie met de natuurlijke wereld divers zijn. Wij erkennen dat natuur de mensheid en de planeet omvat en dat we niet boven noch apart van de rest van de natuur zijn. Wij erkennen de oude wijsheid die verbondenheid met de natuur brengt, nabijheid tussen de mensheid en alle levende wezens; en dat als we leven alsof we gescheiden zijn van de natuur, we onze compassie voor onszelf en voor anderen verminderen. Daarom moeten we de noodzaak inzien van duurzaam leven als onderdeel van de natuur die we zijn.

Wij maken deel uit van het levensweb

In de afgelopen decennia hebben veel hedendaagse Paganisten religieuze tradities en interconnectiviteit van de mensheid met de rest van de natuurlijke wereld benadrukt. Veel van onze voorouders beseften wat nu wordt ondersteund door wetenschappelijke methodes en onze groeiende kennis van het heelal – dat de biosfeer van de Aarde kan worden begrepen als een enkel ecosysteem en dat al het leven op aarde is verbonden.

De atomen waaruit we zijn samengesteld verbinden ons met het hele universum. Onze waterstof werd geproduceerd in de Big Bang, en de andere atomen die essentieel waren voor het leven, werden gesmeed in de brandende ovens van oude sterren. Beyond atomen, de moleculen van het leven verbinden ons met de aarde, waaruit blijkt dat we niet leven “op aarde” als een soort buitenaardse bezoeker, maar eerder dat we deel uitmaken van de aarde, net als een vulkaan of de rivier een deel van de aarde en haar cycli.

We zijn de aarde, we zijn de koolstof, stikstof en fosfor die deel uitmaken van ons lichaam de ene dag, en opgenomen in de bergen de volgende. Wij geven voedsel aan de bomen en grassen als we uitademen, en hun ademhaling is hun gift van zuurstof. We zijn vuur, brandende de energie van de zon, gevangen genomen en door planten aan ons gegeven. We zijn water, in de oceanen stroomt het zelfde water als in onze aderen en dit is hetzelfde water dat ooit de dinosaurussen voede..

We zijn verbonden met onze families, via links van liefde, hun familieleden, en zo verder tot het volledige menselijke ras. Onze stamboom gaat terug verder dan de opkomst van de mens, met inbegrip van alle zoogdieren, alle dieren, en al het leven op aarde. De hele aarde is onze eigen immense en vreugdevolle gezinshereniging.

We voelen deze verbindingen in een spirituele manier. Het web van het leven omvat strengen die rukken aan onze harten, lijdraad door onze essentiële aard, en weven ons in een spirituele geheel. Als deel van het lichaam van het leven op aarde, we geven om de gezondheid van alle delen van het lichaam. Veel menselijke activiteiten vernietigd lichaamsdelen, en we kijken toe. Het kappen van het regenwoud is niet anders dan het afsnijden van een gezonde been of arm. In feite zijn deze zijn zelfs belangrijker dan onze armen en benen, omdat deze bossen onderdeel zijn van onze planetaire longen. Op dezelfde manier geven we om onze wateren, ons land, onze lucht, en onze diverse biosfeer. We doen dit uit respect voor onze voorouders, uit respect voor al het leven van vandaag, en uit liefde voor de toekomstige generaties. Iets dat het lichaam van het leven op aarde, met inbegrip van het broeikaseffect, de vervuiling en uitsterven schaadt, is dus een spirituele en morele kwestie.

Wij zijn onderdeel van de Aarde, en de Aarde is een deel van ons.

Hoe beschadigen we het ecosysteem

Acties van de mensheid brengen radicale veranderingen in het web van het leven. Acties waar wij een onderdeel van zijn, bedreigt het leven van vele soorten, inclusief Homo sapiens. Dit kwaad neemt vele vormen aan. Habitatverlies naarmate de consumptie toeneemt. Ontbossing alleen vernietigt zo’n 150 duizend vierkante kilometer per jaar, dat is qua oppervlakte de grootte van Japan en gelijk aan 24 voetbalvelden per minuut.

Opwarming van de aarde, veroorzaakt door onze uitstoot van broeikasgassen, heeft al bijgedragen aan de stijging van de zeespiegel, verzuring van de oceanen, en de toegenomen overstromingen en extreme droogtes. Binnen nu en het einde van deze eeuw kunnen we meer ernstige gevolgen verwachten. Volgschade blijkt uit ozonlaag. Onze acties hebben ook geleid tot een voortdurende en niet-duurzame uitputting van hulpbronnen, waaronder mineralen, voedselbronnen en bruikbaar water, het genereren van steeds grotere hoeveelheden vervuiling. Andere schade in aanvulling op deze, is waarschijnlijk als we doorgaan zoals we nu doen en niet  leren van de impact van menselijke activiteiten op onze wereld.

Wat we kunnen doen

Omdat de aarde is in staat om zichzelf te genezen, moeten we stoppen met het doen van schade, en laat de genezing beginnen. Dit is echter niet zo eenvoudig als het klinkt. Onze wereldwijde systemen van uitbuiting zijn niet gemakkelijk gedemonteerd.

Er zijn bepaalde acties die we nu kunnen nemen. Het is belangrijk voor elk individu, gemeenschap en natie op te maken van wat dat betekent voor de verbetering van het geheel. Technische oplossingen kunnen niet vooruit zonder politieke wil en de nodige politieke wil vereist een verschuiving in onze meest diepgewortelde waarden, in onze definities van wat het betekent om mens te zijn, en in hoe de mensheid betrekking heeft op de hele wereld. Wij erkennen deze verschuiving als een spirituele imperatief.

Het is een collectieve uitdaging, daar individuele actie wel noodzakelijk maar niet voldoende is. Daarom moeten we een cultuur van echte duurzaamheid op bouwen. Dit betekent niet proberen om manieren te vinden om onze huidige niveau van de consumptie te handhaven of proberen vast te houden aan falende economische en politieke systemen. Integendeel, het opbouwen van een werkelijk duurzame cultuur betekent het transformeren van de systemen van overheersing en uitbuiting die onze toekomst bedreigen, in systemen van symbiotische samenwerking die ons ecosysteem ondersteunen. We moeten duidelijk zijn over onze agenda, waaronder het bevorderen van duurzame, lokale economie, de hervorming van ons voedsel systemen, verdeling van de middelen in een meer rechtvaardige en humane manier, en ervoor te zorgen dat onze menselijke bevolking gelijk is aan de draagkracht van onze planeet. Dit door de toegang tot vrijwillige geboorte controle, en gelijke toegang tot onderwijs en werk voor vrouwen.

Elke economische of politieke systeem dat de exploitatie van de aarde en de mensen aanmoedigt moeten worden afgeschadt of aanzienlijk worden hervormd. Dit is een basis van oneindige groei. We moeten opereren in een gesloten lussysteem, niet lineair. Dit betekent het pad van consuptie  en cultuur veranderen in een pad van duurzame ontwikkeling en cultuur, waarin alle producten zich kenmerken door een lange levensduur, repareerbaarheid en gemakkelijke recycling of compostering op het einde van het gebruik ervan. De duurzame economie van de toekomst zal degene zijn met de kortste afstanden tussen productie, consumptie en recycling van bijproducten.

Bovendien is er een dieper verandering die nodig is. Fundamenteel zijn wij van mening dat het een verandering van geest vereist, die een nieuwe relatie tussen mens en andere diersoorten en aarde als geheel bevordert. Als paganisten, geloven wij dat we het een goed moment is om te helpen met het bedenken en creëren van een toekomst waarin de mensheid leeft in grotere harmonie met de rest van onze planeet. Wij streven in onze aanbidding, werken, spelen, en het dagelijkse leven aan te laten sluiten op deze grotere harmonie. Wij zijn van mening dat de erkenning van onze verbinding, als onderdeel van de Aarde zelf is een uniek facet van wat ons definieert. Paganisme kan helpen bij het herstel van onze omgeving door te leren hoe we deel uitmaken van het leven op aarde, het delen van rituelen en ceremonies die banden bevorderen  tussen ons en de rest van het web van het leven, en de vorming van een gevoel van verantwoordelijkheid voor de manier waarop we omgaan met de ecosysteem – dit alles creëerd een cultuur die onze menselijke samenleving van vandaag, en de komende generaties, kan behouden.

Als ondertekenaars verbinden wij onze capaciteiten en middelen om, de veranderingen die onze wereld zo dringend nodig heeft, te stimuleren en te bevorderen. We zullen de leden van onze gemeenschap proberen te stimuleren om intelligent en gericht duurzaam wonen, en een ieder, Pagan of niet, die een onderdeel is van onze kostbare aarde. We houden dat het leven en het vervullen van een zinvol leven, voor ons en voor toekomstige generaties. Dit is alleen mogelijk als de hele aarde gezond is. We zullen daarom streven als individuen, als groepen, en als leden van een mondiale samenleving ter bevordering van de huidige en toekomstige gezondheid van onze hele aarde, met inbegrip van het water, lucht, land, en het web van het leven.

Earth Day 2015

Teken de verklaring

Als u wenst te ondertekenen namens een groep of organisatie:

Typ de volledige naam van de groep in het vak “First Name”.
Type “(Group)”,  etc. tussen haakjes in het vak “Last Name”.
Zorg ervoor dat de officiële e-mail te gebruiken voor de groep.